Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Complex Budownictwo

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana Maj 22, 2018.

Twoja prywatność jest dla nas istotna i robimy wszystko by chronić Twoje prawa do poufności danych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Ten dokument ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Klientów czy Kandydatów na stanowisko w Complex Budownictwo. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy pomagamy Ci prowadzić kampanię AdWords, utrzymujemy naszą relację po stworzeniu dla Ciebie strony www czy sklepu internetowego, świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc w związku z jednym z naszych projektów czy po prostu odwiedzasz i przeglądasz naszą stronę internetową.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie, są to np. zbieranie, przechowywanie, usuwanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, opracowywanie czy ograniczanie danych. W Complex Budownictwo przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby gromaczenia, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania danych.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO), o których mowa w opisanych poniżej przypadkach jest Complex Budownictwo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: xxx, REGON: xxx, adres elektroniczny: biuro@complex-budownictwo.pl .

W określonych sytuacjach, korzystając z niektórych z usług, możemy Cię poprosić o przekazanie swoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi hostingowych czy płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

Jak mogę uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

Pamiętaj, że nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, to w dalszym ciągu przysługują Ci różnego rodzaju prawa z nimi związane. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc na adres email: prywatnosc@Complex Budownictwo.pl . Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak tylko będziemy w stanie.

Prawo do wycofania zgody: W przypadku, w którym Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) możesz w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład profilowania) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz zatem w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych, ich zmiany, aktualizacji i usunięcia: Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych i potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy. Możesz również zażądać zmiany, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do zapomnienia: W niektórych sytuacjach takich jak na przykład bezprawne przetwarzanie Twoich danych, masz prawo żądać niezwłocznego „wymazania” swoich danych osobowych (tzw. prawo do zapomnienia). Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Twoje dane zostaną przez nas usunięte gdy zostanie spełniona choć jedna z następujących przesłanek:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługi społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Zachowamy jednak Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu, dzięki czemu zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną pozyskane w innych okolicznościach. Możesz jednak swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.

Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie jeśli jest to technicznie możliwe, albo przekazując Ci kopie w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, czyli w urzędzie państwowym, powołanym do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Jeśli zatem korzystasz z usług Complex Budownictwo w Polsce lub świadczysz usługi na rzecz naszej firmy w Polsce to organem nadzoru do dnia 24 Maja 2018 jest Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych (http://www.giodo.gov.pl), natomiast od dnia 25 Maja 2018 będzie to Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład emaili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów Complex Budownictwo), klikając w link anulowania subskrypcji w emailu lub aktualizując swoje preferencje wysyłając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Dane Użytkowników strony internetowej

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy jakiejkolwiek osoby wchodzącej na jakąkolwiek stronę internetową Complex Budownictwo. Jakie dane zbieramy? Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe? W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji formularza kontaktowego.

Dane klienta

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy zarówno naszych klientów jak i innych osób, na rzecz których Complex Budownictwo świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności. Jeżeli jesteś Klientem Complex Budownictwo, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia dla Ciebie takich usług. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób? Robimy to na trzy sposoby: bezpośrednio od Ciebie, automatycznie lub od osób trzecich i z innych źródeł (np. CEIDG czy KRS). Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.

Dane Kandydata na stanowisko w Complex Budownictwo

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy kandydatów na wszystkie rodzaje stanowisk w Complex Budownictwo. Jakie dane gromadzimy? W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Jak gromadzimy dane? Otrzymujemy je od Ciebie w momencie gdy aplikujesz na wybrane stanowisko w Complex Budownictwo. Pamiętaj, że prosimy wyłącznie o dane, które naprawdę nam pomogą w procesie rekrutacji, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia. Będziemy również przetwarzać dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać w przesłanym przez siebie CV. Tego rodzaju dane osobowe gromadzimy wyłącznie od Ciebie na potrzeby procesu rekrutacji. Im więcej informacji o Tobie, Twoich umiejętnościach i ambicjach posiadamy, tym lepiej możemy dopasować dla Ciebie naszą ofertę zatrudnienia w strukturach firmy Complex Budownictwo.

Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasze strony internetowe, korzystając z naszych usług czy aplikując na ogłoszenia o pracę w Complex Budownictwo. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych w Complex Budownictwo odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

Czy Complex Budownictwo dzieli się moimi danymi z innymi firmami i osobami?

Bez Twojej wyraźnej zgody, Complex Budownictwo nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. Dzielimy się niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu.

W związku z powyższym pragniemy wskazać, że odbiorcami danych osobowych, które Complex Budownictwo przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Complex Budownictwo;
 • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Complex Budownictwo;
 • pozostali podwykonawcy Complex Budownictwo, świadczący usługi z zakresu dostarczania elementów oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Complex Budownictwo, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy;
 • podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań satysfakcji klienta;
 • firmy windykacyjne (tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu);
 • doradcy prawni i podatkowi (dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami);
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publiczne (dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Powierzenie przetwarzania danych następuje zazwyczaj w celu umożliwienia obsługi zamówienia, wystawienia faktury oraz realizacji umowy, i ma miejsce na czas niezbędny do realizacji tego celu, w tym w szczególności: biura księgowe, systemy obsługi płatności, podmioty zapewniające usługi poczty elektronicznej czy firmy obsługujące oprogramowanie księgowe. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

Chcemy jednak zaznaczyć, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą stronę, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione na niej. Każde kolejne wejście na tę stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Jak mogę się skontaktować z Complex Budownictwo w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Formularz kontaktowy: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Complex Budownictwo, możesz się z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego.

Napisz do nas: Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@Complex-Budownictwo.pl lub list na adres pocztowy: ul. Huberta 18A, 44-100 Gliwice.

Tym sposobem możesz również skorzystać ze swoich praw, czyli możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy – od dnia 25 maja 2018 - skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat.